Dagsordener og referater

Erhverv

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver inden for vækst, beskæftigelse, integration og erhverv (inkl...
Klimakommune solceller

Udvalget for Miljø og Plan

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver inden for veje, grønne områder, miljø og kommunale ejendomme...
Børn

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens børne- og ungeområde.
Frv. bibliotek

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens kultur- og idrætsopgaver.
Motion

Udvalget for Sundhed og Forebyggelse

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens sundheds- og forbyggelsesopgaver.
Ældre

Udvalget for Ældre og Handicappede

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver i forhold til ældre og handicappede.