Børn og unge

Børn 0-3 år

Sundhedsbesøg 
Dit barn bliver indkaldt til sundhedsbesøg via din E-boks og desuden modtager du to SMS-påmindelser om tiden.

Tandplejen indkalder til første sundhedsbesøg ved 18 mdr. med fokus på følgende

·       Hvordan man undgår huller i tænderne

·       Tandbørstning

·       Kost og suttevaner

·       Spørgsmål fra jer 

Du vil herefter automatisk få en indkaldelse til næste sundhedsbesøg, når dit barn er 2½ år.
Ved foretager altid en individuel vurdering af dit barns tandsundhed og har I behov for flere sundhedsbesøg planlægges dette sammen med jer.

Tandbørstning
Det er vigtigt, at dit barn får børstet tænder med fluortandpasta fra første tand bryder frem. Der går nemlig ikke hul i en ren tand. I kan få hjælp og vejledning hos vores tandplejeteam. 

Brug tandpastamængde der svarer til dit barns lillefingernegl.

Tænder og madvaner 
Husk at sunde tænder i høj grad hænger sammen med drikke og spisevaner. Sukker skader både krop og tænder. Det er bedst for dit barn, hvis du i hverdagen ikke tilbyder slik, kager og søde drikke som saft, juice og sodavand. Gem dette til weekend og fest. Vi ved, at hyppigt indtag af læskedrikke som cola og saft ikke kun giver mange huller i tænderne, men også giver ætsninger i tandemaljen. 

En god sund madpakke er vigtig for dit barns sundhed og indlæringsevne. Tørsten slukkes bedst med vand eller mælk. 

Tandbehandling
Vi lægger stor vægt på at eventuel behandling foregår i tæt samarbejde med dig som forælder, så dit barn føler sig trygt.

Skade på mælketænder
Hvert tredje barn slår mælketænderne. Hvis det sker for dit barn, er det bedste, du kan gøre, at berolige barnet og standse eventuel blødning. Hvis det kun er en mindre skade, er det ikke altid nødvendigt at gå til tandlæge. Er tanden/tænderne meget løse eller slået i stykker, skal barnet helst til tandlæge samme dag. 
Det er vigtigt at du sikrer dit barn er dækket af en privat tandskadeforsikring.


Børn 6-15 år

Dit barn bliver indkaldt til undersøgelse via din E-boks. Desuden modtager du to SMS-påmindelser om tiden.

 

Tandbørstning 
I skolealderen begynder de blivende tænder at bryde frem, og effektiv tandbørstning er en forudsætning for at undgå huller i tænderne. Det er derfor meget vigtigt at passe godt på tænderne. Tænderne skal børstes grundigt 2 gange dagligt med fluortandpasta. Indtil barnet er 10-12 år skal far/mor hjælpe med tandbørstningen mindst en gang dagligt. 
Efter behov tilbyder vi tandbørstetræning, fluorbehandling og lakering af dybe furer i tænderne. 

 

Frembrud af 6- og 12-års tænder 

I 6- og 12-års alderen bryder de bagerste blivende kindtænder frem. De bryder frem bag de bagerste mælketænder, hvor der ikke tidligere har været tænder. De er derfor delvist dækket af tandkød i længere tid og er derfor særlig svære at børste rene. Husk at der er større risiko for huller under tandfrembrud.  


Tandbehandling
Vi lægger stor vægt på, at behandlingen foregår, så barnet føler sig tryg. 

Tandregulering 
Ved de regelmæssige undersøgelser vurderer vi tændernes frembrud og tandstillingen. Har dit barn behov for tandregulering, henviser vi til vores specialist i tandregulering, som kommer på klinikken på udvalgte dage i foråret og efteråret. 

Skade på blivende tænder
Hvis dit barn slår de blivende tænder, er det bedst at kontakte en tandlæge samme dag. Er en blivende tand slået helt ud, skal barnet til tandlæge med det samme. Medbring tandstykket/tanden lagt i mælk.

Vi behandler alle skader indtil dit barn fylder 18 år. Endelig behandling af store tandskader kan ofte først ske i 20-25 års alderen. Hvis I har en privat tandskadeforsikring, bør skader på blivende tænder altid anmeldes umiddelbart efter uheldet. 


Unge 16-18 år

Du fortsætter i Den Kommunale Tandpleje, indtil du fylder 18 år.

Tandplejetilbuddet er gratis og udføres på den klinik, hvor du hele tiden er kommet. Du kan dog frit vælge mellem kommunens 3 klinikker ved at meddele det til den lokale tandklinik eller til Tandplejens administration.

Vi undersøger og behandler dig efter behov med intervaller på 18 måneder.

Som 16- eller 17-årig kan du vælge at benytte privatpraktiserende tandlæge i stedet for den kommunale tandpleje. Hvis du ønsker at gå hos privatpraktiserende tandlæge, skal du meddele dette skriftligt til Tandplejens administration, som herefter indgår en aftale med tandlægen. Når denne aftale er på plads, meddeler vi den privatpraktiserende tandlæge, hvornår du kan indkaldes til eftersyn. Der gælder det samme interval, som hos os.
Tandplejen betaler først, når aftalen er underskrevet af den privatpraktiserende tandlæge, og aftalen er returneret til Tandplejen.

Serviceniveau

Tandplejens indsats er styret af det aktuelle, individuelle behov. Maximum-intervallet er 18 måneder, og intervallet anvendes til alle vores sundeste børn og unge med ukomplicerede tandforhold.
Dette giver os ledige hænder til at gøre en ekstra indsats, når det er nødvendigt og hensigtsmæssigt. Det er det f. eks. i perioder af børnenes liv, hvor de er ekstra udsatte for tandsygdomme, når udsatte børn har behov for ekstra forebyggelse, når den daglige indsats hjemme ikke er tilstrækkelig eller hvis en udvikling i tandsættet skal følges.

Denne differentiering af tandplejens tilbud sikrer større lighed i tandsundhed. Serviceniveauet er fastlagt af kommunalbestyrelsen og gælder ligeledes, hvis man benytter sig af fritvalgsordningen. 

Undersøgelsestidspunkter i Halsnæs kommunale tandpleje 

I Halsnæs kommunale tandpleje har vi mange års erfaring med at behandle børn og unge. Vi tilpasser vores behandling efter det enkelte barns behov og modenhed. Vores viden opdateres løbende og vi har i samarbejde med tandlægeskolen udarbejdet en tandsundhedsplan, så vi til hver en tid arbejder efter de nyeste anbefalinger og med de bedste materialer. Børn og unge undersøges med gennemsnitligt 1½ års interval. Undersøgelsesintervallet fastlægges ud fra tandlægefaglige kriterier og med det udgangspunkt, at børn og unge skal undersøges, når det er væsentligt i forhold til deres tand -, mund - og kæbeudvikling. Indkaldeintervaller er fastlagt i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger og ud fra evidens baseret forskning. Der er forskel på, hvor ofte børn og unge derudover har behov for at få kontrolleret tænder, munden og kæberne. Og der kan være perioder i opvæksten, hvor børn og unge skal til kontrol med kortere interval, fordi der er forøget risiko for sygdomsudvikling. I så fald vil jeres barn blive indkaldt hyppigere. Hvis I mener, jeres barn har behov for ekstra kontrol, er I altid velkomne til at bestille en tid. 

Beskrivelse af Halsnæs kommunes tandsundhedsplan

Vores standard-interval er 18 måneder.
Alle patienter anbefales tandbørstning med fluortandpasta 2 gange dagligt. Cariesaktive anbefales tandpasta med højt fluorindhold fra 3½ år.Der er ekstra tilbud til patienter med høj risiko. Herunder børn med fast apparatur, hvor orto vurderer forøget cariesrisiko.Ved første tegn på erosioner, reagerer vi. Barn og forældre skal informeres mundtligt, der skal suppleres med flettebrev fra TK2. Informationen understøttes af brochuren ”Hvor sur er du?”

Tandsundhedsplan

Ca. 8 mdr.

Brochure med gode råd om tandpleje sendes hjem.

Ca. 18 mdr.

1. indkald. Klinikassistent. De første mælkekindtænder er på vej, og de kræver særlig opmærksomhed.

Ca. 2½ år

2. indkald. Klinikassistent. Planlægges individuelt, aftales ved første besøg. De sidste mælkekindtænder er nu brudt frem/på vej, og vi viser hvordan vi børster de sarte tyggeflader.

Ca. 3½ år

Undersøgelse hos tandlæge eller tandplejer. Mælketænderne står nu meget tæt sammen. Vi undersøger for huller og har fokus på mundhygiejne.

Ca. 5 år

Undersøgelse hos tandlæge eller tandplejer. Røntgenbilleder tages røntgenbilleder ved behov.
Vi følger tandfrembruddet.

Ca. 6 år

Undersøgelse hos tandlæge eller tandplejer.Røntgenbilleder tages røntgenbilleder ved behov.
Vi følger tandfrembruddet.

Ekstra indkald

Hos klinikassistent, for at følge 6-års tænders frembrud og forebyggelse af huller.

7½ år

Undersøgelse hos tandlæge eller tandplejer. Røntgenbilleder tages ved behov.

9 år

Undersøgelse hos tandlæge eller tandplejer. Røntgenbilleder tages ved behov.

10½ år

Undersøgelse hos tandlæge eller tandplejer. Røntgenbilleder tages ved behov. Hjørnetændernes frembrud følges nøje.

12 år

Undersøgelse hos tandlæge eller tandplejer. Røntgenbilleder tages ved behov.

Ekstra indkald

Hos klinikassistent, for at følge 12-års tænders frembrud og forebyggelse af huller.

13½ år


Undersøgelse hos tandlæge eller tandplejer. Røntgenbilleder tages ved behov.
Vi undersøge om alle tænder er anlagte.

15 år


Undersøgelse hos tandlæge eller tandplejer. Røntgenbilleder tages ved behov.
Den unge kan selv give samtykke til røntgenoptagelse og behandling ved det fyldte 15. år.

16½ år

Undersøgelse hos tandlæge eller tandplejer. Røntgenbilleder tages ved behov.

Fra 17 år

Afsluttende undersøgelse hos tandlæge eller tandplejer. Der tages røntgenbilleder ved behov. Indkald med information om sidste indkald og tandlægevalg. Information om overgang til privat tandpleje ved fyldte 18 år. Den unge skal vælge en privat tandlæge.

Tilbud for caries-højrisiko-børn

Undersøgelsesintervaller som til børn med lav risiko. Tandlægen og tandplejer udarbejder en individuel behandlingsplan, herunder  f. eks. en kontrol-undersøgelse, forbyggende behandlinger samt tandbørsteinstruktion efter individuel vurdering.  Tandsundhedsplanen er dog individuel, og tandlægen/tandplejeren vil altid definere behovet og tilpasse behandlingsplanen til den enkelte.

Link til Sundhedsstyrelsens retningslinjer for Børne- og ungdomstandplejen

Sidst opdateret 18. januar 2018