Børn og unge

Gode råd om stort og småt

Tilbuddet omfatter forebyggelse, sundhedsfremme, undersøgelser og nødvendige tandbehandlinger - herunder tandregulering.

Dit barn er automatisk tilmeldt Tandplejen og vil blive indkaldt fra én af vores tandklinikker, når det er tid til tandeftersyn.

Serviceniveau 

 

Tandplejens indsats er styret af det aktuelle, individuelle behov. Maximum-intervallet er 18 måneder, og intervallet anvendes til alle vores sundeste børn og unge med ukomplicerede tandforhold.
Dette giver os ledige hænder til at gøre en ekstra indsats, når det er nødvendigt og hensigtsmæssigt. Det er det f. eks. i perioder af børnenes liv, hvor de er ekstra udsatte for tandsygdomme, når udsatte børn har behov for ekstra forebyggelse, når den daglige indsats hjemme ikke er tilstrækkelig eller hvis en udvikling i tandsættet skal følges.

Denne differentiering af tandplejens tilbud sikrer større lighed i tandsundhed. 

 

Serviceniveauet er fastlagt af kommunalbestyrelsen.

 

 

Vælges der privat tandlæge er der fra 1. januar 2013 til 100% egenbetaling. 

 Tandplejen gør sit yderste for at indkalde børnene på aftalte tidspunkter. Vi har som hovedregel fyldte aftalebøger et par uger frem. Vi prioriterer imidlertid altid at se børn med akutte tandproblemer samme dag – det kan evt. give lidt ventetid.
Ved 12 % af vores aftaler udebliver patienter. Det er selvfølgelig til stor gene for os, og vi håber dette tal kan reduceres. Vi sender en huske-SMS-besked 3 dagen før og dagen før en aftale (hvis I giver os lov og hvis I giver os det aktuelle mobiltelefonnummer).
For at spare tid, og for at servicere de patienter, der passer deres aftaler bedst muligt, vil en udeblivelse ofte medføre, at der først indkaldes igen ½ år efter.

Tandregulering

Tandregulering er en integreret del af den kommunale tandpleje. Tandregulering foregår på Tandreguleringsklinikken i Hillerød (se adresse til højre). Udvælgelse af børn til regulering foregår på de 3 lokale tandklinikker. I første omgang vurderes tandstillingen ved de rutinemæssige undersøgelser.  Er der afvigelser i tandstillingen, tilbydes konsultation hos specialtandlæge i tandregulering. Specialtandlægerne fra Tandreguleringscenteret i Hillerød har flere gange årligt konsultationsdage på klinikkerne i Halsnæs. Vurderer specialtandlægerne, at tandstillingsfejlen opfylder de fastlagte kriterier for at tilbyde tandregulering, indkaldes barnet til nærmere undersøgelse på klinikken i Hillerød. Tidspunktet tilpasses efter tandstillingsfejlen. Visse tandstillingsfejl rettes bedst tidligt, mens andre skal afvente f. eks. til tandskiftet er afsluttet.
Sundhedsstyrelsen har ret stramme retningslinjer for hvilke tandstillingsfejl, der må behandles.
Tandplejen kan derfor kun tilbyde at rette tandstillingsfejl, der på lang sigt vurderes at være skadelige. Visse tandstillingsfejl, der ikke vurderes at være problematiske, må vi altså ikke tilbyde at rette.

Link til Tandregulering Hillerød

Valgmuligheder

Fra 1. januar 2013 er der følgende valgmuligheder:

·      Behandling på kommunens tandklinikker. Barnet er normalt tilknyttet sit skoledistrikts tandklinik. Passer det bedre at gå på en af kommunens andre klinikker, kan det også lade sig gøre. Behandlingen er gratis.

·     Behandling i en anden kommunes tandpleje. Behandling kan kun tilbydes, hvis den pågældende kommunale tandpleje vil behandle uden beregning, eller hvis helt særlige forhold gør sig gældende.

·     Behandling hos privat tandlæge – ikke længere en valgmulighed. Ønsker du at benytte en privat tandlæge, skal du udmelde dit barn af den kommunale tandpleje. Der er ikke tilskud til behandling i privat praksis.

Unge på 16 og 17 år

Du kan fortsætte i Den Kommunale Tandpleje, indtil du fylder 18 år.

Tandplejetilbuddet er gratis og udføres på den klinik, hvor du hele tiden er kommet. Du kan dog frit vælge mellem kommunens klinikker ved at meddele det til den lokale tandklinik eller til Tandplejens administration.

Vi undersøger og behandler dig efter behov med intervaller på 18 måneder.

Som 16 eller 17-årig kan du vælge at benytte en praktiserende tandlæge i stedet for den kommunale tandpleje. Hvis du ønsker at gå hos en praktiserende tandlæge, skal du meddele dette skriftligt til Tandplejens administration, som herefter indgår en aftale med tandlægen.

Når denne aftale er på plads, meddeler vi den praktiserende tandlæge, hvornår du kan indkaldes til eftersyn. Der gælder det samme interval, som hos os.
Tandplejen betaler først for behandling, når aftalen er underskrevet af den privatpraktiserende tandlæge og aftalen er returneret til Tandplejen.

Link til Halsnæs Tandplejes  

tandsundhedsplan .

Nødbehandling
I dagtimerne på tandplejens klinikker.
Om aftenen og på søn- og helligdage kontaktes Tandlægevagten på telefon 7025  0041

Sidst opdateret 24. maj 2016